Persbericht
 
  1 november 2002
 
Handboek voor het schrijven van effectieve persberichten
Journalisten adviseren over persbenadering in Persberichtenwijzer

Op 15 november verschijnt bij Sdu Uitgevers de Persberichtenwijzer. Dit handboek bevat adviezen voor iedereen die zijn nieuws in het nieuws wil krijgen. Naast praktische tips over opbouw, stijl, opmaak en verzending van persberichten geeft de Persberichtenwijzer ook inzicht in de strategische kant: wanneer is een persbericht een geschikt middel, welk nieuws krijgt aandacht van de pers en naar welke media kunnen organisaties hun persbericht sturen? Het boek is geschreven door Jeanine Mies.

Uit onderzoek blijkt dat zeker vier van de vijf persberichten in de prullenbak van de journalist belanden. De Persberichtenwijzer laat journalisten aan het woord over selectiecriteria, de verwerking van persberichten tot nieuwsartikelen en de service die zij van persvoorlichters verwachten. Dit leidt tot praktische adviezen over onder meer lengte en toon, de verzendwijze van een persbericht (per post, fax of e-mail?), het embargo, de noot voor de redactie en de rol die internet kan spelen in de informatievoorziening aan de pers.

Dit adviesboek richt zich op iedereen die hetzij dagelijks, hetzij incidenteel een persbericht opstelt en meer vat wil krijgen op de berichtgeving in de media. Het illustreert in actuele voorbeelden en praktijkcases hoe de gebruiker het nieuws helder en geloofwaardig naar buiten kan brengen. Ook besteedt het boek aandacht aan de voor- en nadelen van free publicity, aan timing en tijdsdruk en het effect van persberichten.

De auteur
Jeanine Mies is zelfstandig tekstschrijver en trainer in schriftelijke communicatie. Hiervoor werkte zij als communicatieonderzoeker en studeerde zij Nederlands (taalbeheersing) aan de Rijksuniversiteit Leiden.

///////////////////////////////////////////


Noot voor de redactie:
Recensie-exemplaren kunnen uitsluitend schriftelijk tot zes weken na verschijning worden aangevraagd bij Sdu Uitgevers, Boudewijn van der Lecq, Postbus 20025, 2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 97 40, fax (070) 378 97 06, e-mail: b.v.d.lecq@sdu.nl

Download het originele persbericht in PDF formaat

 

[ Home | Boek | Auteur | In de pers | Voor de pers | Trainingen | Blog ]

2010, Persberichtenwijzer