De Persberichtenwijzer:
Handig en vooral leuk

Comma, november 2002

Een beetje vreemd is het wel in de Persberichtenwijzer van Jeanine Mies: journalisten die adviseren over persbenadering. Maar de handleiding biedt verder veel informatie voor schrijvers van persberichten en het is ook nog eens leuk om te lezen.

‘Handboek voor het schrijven van effectieve persberichten
Journalisten adviseren over persbenadering in Persberichtenwijzer

Op 15 november verschijnt bij Sdu Uitgevers de Persberichtenwijzer. Dit handboek bevat adviezen voor iedereen die zijn nieuws in het nieuws wil krijgen. Naast praktische tips over opbouw, stijl, opmaak en verzending van persberichten geeft de Persberichtenwijzer ook inzicht in de strategische kant: wanneer is een persbericht een geschikt middel, welk nieuws krijgt aandacht van de pers en naar welke media kunnen organisaties hun persbericht sturen?’ Het boek is geschreven door Jeanine Mies’.

Bovenstaande zinnen vormen de kop en de lead van het persbericht over het verschijnen van de Persberichtenwijzer. Het persbericht is opgenomen aan het eind van het boek en is de uitsmijter van bijna 150 pagina’s over de ins en outs van persberichten. Na alle uitleg over hoe je die moet schrijven en wat daarbij van belang is, getuigt het van zelfvertrouwen, moed en een kwetsbare opstelling dat de schrijfster het trucje voordoet. Want als lezer zit je natuurlijk op het puntje van je stoel om de docent op een fout te betrappen.
Fout? Wat is eigenlijk fout? In persberichten komen elementen voor die objectief gezien verkeerd kunnen zijn: geen antwoord op wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, het belangrijkst niet vooraan, afzender of telefoonnummer vergeten en dergelijke. Daarnaast heb je elementen die subjectief te beoordelen zijn: de een vindt ze goed, de ander zou het anders aanpakken. Schrijven is immers een continu proces van het maken van keuzes. Objectief zit het persbericht van Mies honderd procent goed in elkaar, maar je kunt wel van mening verschillen over de invalshoek, over de keuze die ze daarin heeft gemaakt.

Koekjes soppen
Waarom heeft Mies gekozen voor deze kop van het persbericht? Dat journalisten adviseren over persbenadering lijkt me niet het belangrijkst wat er te zeggen is over dit boek, want zó vaak kwam ik die adviezen niet tegen. Wél komen we de woorden van de journalisten tegen in de antwoorden op stellingen die aan hen, voorlichters en adviseurs zijn voorgelegd. De stellingen staan verspreid in het boek en zorgen ervoor dat het boek prettig leesbaar is. Zoals de stelling dat je naar verschillende media verschillende persberichten over hetzelfde onderwerp kunt sturen, dat je ze kunt aanpassen aan het medium waarnaar je ze stuurt. Daarop lopen de reacties uiteen van ‘dat is not done’ tot ‘ja, de kunstredactie van de Volkskrant wordt nu eenmaal door andere zaken geprikkeld dan het Jeugdjournaal.’
Wat het boek ook prettig leesbaar maakt zijn de praktische voorbeelden van cases en persberichten, zoals de introductie van een mok om koekjes in te soppen, de ‘sopmok’, door Verkade. Zelfs opsommingen weet Mies nog aardig te maken met haar droge, humoristische schrijfstijl. Over nieuwscriteria: ‘Een bungee-jump is geen nieuws. Pas als het elastiek te lang is gebleken, komen er journalisten op af.’ De checklists maken het boek vooral handig en de top vijf van ergernissen of het lijstje ‘things reporters hate’ zou voor iedere voorlichter verplichte kost moeten zijn.

Subjectieve kop
Misschien heeft Mies voor de bewuste kop boven het persbericht gekozen, omdat journalisten een grote rol hebben gespeeld in de totstandkoming van het boek, want het is wel duidelijk dat zij zich grondig heeft verdiept in journalistiek en alles wat daarmee te maken heeft. In dat licht zijn de adviezen misschien meer aan haar gericht dan aan de lezer.
Voor wie is het boek eigenlijk bestemd? ‘Voor iedereen die zijn nieuws in het nieuws wil krijgen’, aldus het persbericht. Voor voorlichters is het dus in ieder geval bedoeld en daar zit nu net het enige punt van kritiek. ‘Het persbericht is één van uw instrumenten. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld een persconferentie beleggen of een interview organiseren’. Dat klinkt voor onze beroepsgroep wel erg als gesneden koek. Afgezien hiervan heeft Jeanine Mies een boek afgeleverd dat zowel voor professionals als voor leken een handzaam hulpmiddel is bij het schrijven van effectieve persberichten. En wat had de kop van dat persbericht nu moeten zijn? Eerlijk gezegd: ik weet het ook niet. Maar de subjectieve kop die ik voor dit artikel heb uitgekozen, zou boven een persbericht natuurlijk helemaal niet hebben gekund…

Willem de Lannoy

Download het originele artikel in PDF-formaat

 

[ Home | Boek | Auteur | In de pers | Voor de pers | Trainingen | Blog ]

2010, Persberichtenwijzer